Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

bettiii
everything & nothing | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakropq kropq
bettiii
3965 5d2d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakropq kropq
bettiii
7743 493b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
bettiii
5099 954a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakropq kropq
bettiii
Jeśli ona jest niesamowita, nie będzie łatwa. Jeśli jest łatwa, nie będzie niesamowita. Jeżeli jest warta Twoich wysiłków, nie poddasz się. Jeśli się poddasz, wtedy jest jasne, że to Ty nie jesteś jej wart.
— Bob Marley
Reposted from3freya 3freya viaswojszlak swojszlak
bettiii
Pewnego dnia idąc z kimś pod rękę, powoli uświadamiasz sobie, że nie ważne czy właśnie spadnie Ci na głowię milion dolarów, wygrasz wycieczkę na Karaiby, nie ważne ile reczy materialnych posiądziesz - bo swoje szczęście trzymasz pod ręką. To wtedy chyba zdajesz sobię sprawę, że ta osoba jest tą jedyną.
— Jak Ty kochanie
Reposted fromalmostlover almostlover viaswojszlak swojszlak
bettiii
- A kto mnie obroni przed mną samą?  - Nikt, mała. Nikt cię nie obroni. Musisz sobie dać radę sama. Ze wszystkim. Zwłaszcza sama ze sobą. 
A gdy ci się to uda, już nikt nie zdoła cię zniszczyć. 
Reposted fromcammycat cammycat viaswojszlak swojszlak
bettiii
Jeśli nie jesteś w pełni do tego przekonana, nie rób tego. Być może życie chce cię skierować w zupełnie inną stronę.
— Pawlikowska, 03.12.2014
Reposted frommy-life my-life viaswojszlak swojszlak
bettiii
Zawsze musimy być gotowi na rezygnację z tego, w co wierzyliśmy. Im bardziej jesteśmy skłonni akceptować to, co mamy, a nie to, co chcieliśmy, tym bardziej odnajdujemy się tam, gdzie jesteśmy.
— Greys Anatomy
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaswojszlak swojszlak
bettiii
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak
bettiii
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!"
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromswojszlak swojszlak
bettiii
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viazapominanie zapominanie
bettiii
0407 d1b4
Reposted fromtaSowa taSowa viazapominanie zapominanie
bettiii
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
bettiii

June 01 2015

bettiii
Są takie momenty kiedy człowiek wie, że już więcej nie zniesie.
— z serialu
bettiii
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viazapominanie zapominanie

March 11 2015

bettiii
Wiem, że zatęsknisz, nie wiem gdzie będziesz, nie wiem z kim będziesz i co będziesz robił ale zatęsknisz. Zatęsknisz tak mocno, że powrócą wszystkie nasze wspomnienia, wszystkie miejsca, wspólne plany, wszystko jakby to było wczoraj. Wiem o tym, że zatęsknisz i to będzie silniejsze od Ciebie. Nigdy o mnie nie zapomnisz bo byłam najważniejszą osobą w Twoim całym życiu. I kiedy zatęsknisz, uświadomisz sobie to wszystko to Ci mówiłam, że miałam rację. Wiem, że nie zapomnisz i zatęsknisz. Zatęsknisz za moim ciałem, ustami, oczami, słowami, wspólnymi chwilami, zdjęciami, uśmiechem, łzami... Wszystkim. Po prostu tym, że zawsze byłam Twoja. Zatęsknisz za tym.

March 08 2015

bettiii
Byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie gdybyś był mój.

February 25 2015

bettiii
Prawdziwa miłość oznacza, że zależy Ci na szczęściu drugiego człowieka bardziej niż na własnym, bez względu na to, przed jakim bolesnymi wyborami stajesz."
— Nicholas Sparks - I wciąż ją kocham
Reposted byLove-LifeSkydelanagababajagalandofmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl